Toulouse Spring Tournament 2008

Groups for Zero-sen

Round3: Round3-6
Status: Finished
Toulouse
 
Toulouse
 
Toulouse
 
Points
 
1. Alvar 2 pts
2. Zero-sen 0 pts
Round 2: Round2-12
Status: Finished
Toulouse
 
Toulouse
 
Toulouse
 
Points
 
1. Zero-sen 2 pts
2. Jufisback 0 pts
Preliminary: Preliminary23
Status: Finished
Toulouse
 
Toulouse
 
Toulouse
 
Points
 
1. Zero-sen 2 pts
2. Kompis 1 pts

Tournament history for Zero-sen

Date Tournament Performance
Feb 2008 - May 2008 Toulouse Spring Tournament 2008 Round3